Som uthyrare är vi skyldiga att se till
att:


du
får en skriftlig bekräftelse på din bokning


rummet/lägenheten/stugan
stämmer med beskrivningen.


du
informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning


du
får disponera rummet/lägenheten/stugan från kl. 15 avtalad ankomstdag till kl.
11 avresedagen, om inget annat bekräftats

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart bokningen
är bekräftad. Eventuella förändringar i avtalet ska göras inom tre dagar från
det att du fått bekräftelsen av oss.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du
kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen är giltig så fort
vi bekräftat den.

Avbokning
eller ändring av bokning avseende 1 – 2 dagar kan ske fram till kl 09.00 dagen
innan ankomst mot en kostnad på 500:-/ bokat rum. Vid avbokning/ändring senare
än kl 09.00 dagen innan ankomst sker ingen återbetalning. Detta gäller också
bokningar gjorda samma dag.

Avbokning
eller ändring av bokning avseende 3 dagar eller mera kan ske fram till 15 dagar
före ankomst mot en kostnad motsvarande bokningsavgiften, alternativt 20% av den totala kostnaden. Vid avbokning/ändring senare än 15 dagar sker ingen återbetalning. Detta gäller också bokningar gjorda samma dag.

Avbokar
du senare vid t.ex.

a)
dödsfall,
sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka,
sambo, familj eller medresenär…

b)
inkallelse
till krigsmakten eller civilförsvaret…

c)
det
inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte
kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära
att du ska stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller
översvämning i din bostad….

…betalar vi tillbaka
hela beloppet utom en bokningsavgift på 500:-

Du
måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller
försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom
en vecka från avbokningsdagen för att få pengar tillbaka.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller rummet/lägenheten/stugan i
utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig ett
rum/lägenhet/stuga, vars skillnader mot det du bokade är så liten att det
saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då
betala allt det du betalat oss.

I
stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.

Om du
har klagomål bör du framföra dem till oss
snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så
att vi får en chans att rätta till det.

Du
har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om
vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före
tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 250 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?

Du
måste vårda rummet/ lägenheten/stugan väl och följa de ordningsregler,
anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som
uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i
ditt sällskap varit vårdslös.

Du
får inte använda rummet/lägenheten/stugan till något annat än vad som avtalades
vid bokningen (vanligtvis
fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i
rummet/lägenheten/stugan eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen

Slutligen hoppas vi att Ni ska få några härliga och
avkopplande dagar på Grimsholmen och att vistelsen ska uppfylla alla Era
förväntningar

Med vänliga hälsningar
Carl och Christina Lönnsjö
Bobergs Kustväg 33
311 92 Falkenberg

www.grimsholmen.com